راهنمايي و مشاوره مديران استخر جهت ساخت و  اداره و كنترل محيط استخر،تاسيسات bijar.swimming@yahoo.com                        ************** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   کنترل بهداشت استخر  معیارهای پاکیزگی آب استخرهای سرپوشیده شنا نزدیک به استانداردهای آب آشامیدنی می باشد. آب استخر در صورت عدم رعایت استانداردهای بهداشتی می تواند بیماریهای حصبه ، شبه حصبه ، اسهال ، ناراحتیهای دستگاه گوارش ، عفونت چشم ، گوش ، حلق ، بیماریهای دستگاه تنفسی و حتی مقاربتی را ایجاد نماید. مهمترین عوامل آلوده کننده آب استخر افزایش تعداد شناگران ، عدم کنترل صحیح کلر باقیمانده و عدم کنترل بهداشتی شناگران قبل از ... ادامه مطلب ...
شناگران :: آموزش شنا منبع : شناگران :: آموزش شنا |کنترل بهداشت استخر راهنمايي و مشاوره مديران استخر جهت ساخت و يا اداره و كنترل محيط استخر تاسيسات
برچسب ها : استخر ,کنترل ,شناگران ,بهداشت استخر ,کنترل بهداشت ,كنترل محيط ,مديران استخر ,مشاوره مديران ,کنترل بهداشت استخر ,مشاوره مديران استخر