1-آموزش غواصی (قابل استفاده برای شرکت کنندگان در کلاسهای غواصی CMASو مدرسان) 2-ورزش درمانی در آب(هیدروتراپی)(قابل استفاده مربیان و کسانی که میخواهند به روش صحیح انجام بدن) 3-آئین نامه اجرائی فدراسیون نجات غریق و غواصی(به تمام منجیان غریق و مدیران استخر و هیئت ها توصیه می شود) 4-آموزش نجات غریق 5-آئین نامه ایمنی و حفاظتی استخرها و اماکن آبی(مدیران استخر-هیئت ها) 6-الگوی استخرهای شنا ی عمومی(مدیران استخر-هیئت ها) 7-راهنمای تصفیه بهسازی و بهداشت آب(مدیران استخر-تاسیسات استخر) 8-مدیریت ساخت و نگهداری استخرهای شنا(مدیران استخرها و تاسیسات استخر) 9-کمک های اولیه و فوریت های امداد در اماکن آبی   *کتاب آموزش شنا(انجمن ... ادامه مطلب ...
شناگران :: آموزش شنا منبع : شناگران :: آموزش شنا |آموزش شنا نجات غريق هیدروتراپی واترپلو برخی از کتابهای موجود
برچسب ها : استخر ,مدیران ,آموزش ,هیئت ,غریق ,غواصی ,مدیران استخر ,استخر هیئت ,تاسیسات استخر ,نجات غریق ,آئین نامه